Vattensystem

BSB-vattensystem är ett driftsäkert och ekonomiskt alternativ som sparar både tid och arbete på din farm. Kombinationen liten vattenmängd, extra bra isolering, cirkulation och konstant temperatur gör att uppvärmningskostnaderna blir mycket låga.

Dricksrören levereras färdigt monterade med ventiler och rör gjutna till en solid enhet. Som isolering används uretan. Vintertid sparar uretanisoleringen värmekostnader och sommartid är den ett skydd mot uppvärmning.

Alla dricksrör är specialtillverkade enligt seriens längd och platsantal för varje farm. Noggranna instruktioner och kompletta leveranser gör det enkelt att montera BSB-vattensystemet själv. Vid behov står yrkeskunnig personal till förfogande. Du kan också beställa systemet enligt nyckeln-i-handprincipen.

Tak- och markmontering

Vattensystemet passar alla pälsdjursfarmer eftersom det finns möjlighet till både mark- och takmontering. Vid takmontering installeras huvudledningen och elkablarna på en kabelhylla, svetsad av stålrör som galvaniseras. Fördelarna med systemet är att det är lätt att montera och underhålla. Hyllkonstruktionerna är inget hinder för det dagliga arbetet. Ett annat system är att gräva ned huvudledningen till 30-40 cm djup i marken. Varje hus utrustas med egna kranar för avstängning.