Cirkulationspump

Till standardutrustningen hör steglös reglerbar cirkulationspump, vattentrycksmätare samt ett lätt utbytbart och effektivt vattenfilter.